Makipag-ugnayan sa amin

Serbisyo sa Linggo
Linggo 10:30 ng umaga

Sumali sa Amin nang Personal

Sumali sa amin sa aming lokasyon:

Sevier Community Center

3021 Lealand Ln.

Nashville, TN 37204

Sumali sa aming Simbahan

"Mi casa es su casa", inaanyayahan ka naming gawin ang La Casa Church na iyong tahanan!

Salamat sa pagsumite!